Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO latajaca.pl

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu latajaca.pl zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z siedzibą ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, w ramach którego realizowany jest Projekt Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej.

3. Projekt Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej, realizowany jest za pośrednictwem Administratora Serwisu latajaca.pl, tj. ZHP Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce – Białogon, tel/fax. +48 41 344 65 55, email: biuro@kielecka.zhp.pl, adres www: www.kielecka.zhp.pl, NIP: 6570386525, REGON: 260162570, KRS: 0000281349 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281349.

4. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:  Imię i nazwisko – będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby personel Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej mógł zrealizować zgłoszenie na kurs oraz wpisać Twoje dane na certyfikacie, który otrzymasz po zakończeniu kursu, na który się zgłosiłeś.  Nr. PESEL – pozwala Administratorowi Danych Osobowych, zweryfikować autentyczność danych osoby zgłaszającej się na kurs w ramach Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej.  Adres zamieszkania i zameldowania – kursy prowadzone w ramach Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej odbywają się na terenie województwa świętokrzyskiego w związku z czym należy podać swoje miejsce zamieszkania i zameldowania.  Miejsce urodzenia – dane te są wymagane do dokonania zgłoszenia się na kurs w ramach Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej.  Wykształcenie – podanie tych danych jest potrzebne do dokonania zgłoszenia się na kurs prowadzony w ramach Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej.  Nr telefonu – zdarza się, że personel Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej kontaktuje się w celu powiadomienia o istotnych informacjach związanych z uczestnictwem w kursie.  Adres e-mail – poprzez adres e-mail personel Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej kontaktuje się z Tobą.  Data urodzenia/ drugie imię/ - podanie tych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania zgłoszenia na kurs za pośrednictwem Serwisu.  Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).  Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.  Osoby niepełnosprawne proszone są o zaznaczenie informacji o byciu osobą niepełnosprawną w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Serwisie.

5. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:  Dokonując zgłoszenia na kurs w ramach Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej, w naszym Serwisie, - za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Serwisu Formularza zgłoszeniowego. Rejestracja w Serwisie – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości korzystanie z Serwisu oraz umożliwić Ci zapisywanie się na kursy w ramach Projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej.  Wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.nabor.latajaca.pl/contact. W tym wypadku wystarczające jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu email.

6. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. 7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Serwisie internetowym lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl.